Englanninkielinen alku vai

Englanninkielinen aloitussivu eli jokaiselle kielelle tällainen alotussivu omassa valikossaan?