Päämiehiämme

Päämiehemme on jaettu tuotteiden perusteella kahteen ryhmään:

 • tietoverkkojen mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmät
 • kalibraattorit, dataloggerit ja muut tarkkuusmittalaitteet

Ohessa päämiesluettelomme:

Tietoverkkojen mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmät

Apcon Inc.

 • sähköiset ristikytkentäyksiköt ja packet brokerit

 

Fluke Networks

 • kaapelitesterit parikaapelien ja valokuitukaapelien testaukseen

 

Graphical Networks

 • Dokumentointiohjelmistot tietoverkkoja varten

 

Indu-Sol GmbH

 • PROFIBUS ja PROFINET testerit, analysaattorit ja verkkokomponentit
 • EMC virtamittauksiin virtapihdit ja maadoitusvirta, vuotovirta ja häiriövirtojen valvontalaitteet
 • CAN analysaattorit

 

NetAlly

 • lähiverkkotesterit ja -analysaattorit LAN ja WLAN verkkojen mittauksiin ja vianhakuun

 

NetScout Inc.

 • valvontajärjestelmät liikenteen ja verkon valvontaan

 

Tempo Communications

 • Tehomittaparit ja kuitututkat valokuitukaapeloinnin mittauksiin
 • Kuitujatkoskoneet
 • Kuitutyökalut
 • Telekaapelitesterit
 • 1G/10G Ethernet sekä E1 testerit

 

 

Kalibraattorit, dataloggerit ja muut tarkkuusmittalaitteet

DHI (osa Fluke Calibarationia)

 • Paine- ja massavirtauskalibraattorit, standardit

 

ELPRO

 • Dataloggerit lämpötilalle ja kosteudelle
 • Loggerit kuljetusten seurantaan
 • EX ja FDA hyväksytyt mallit

 

Fluke Calibration

 • Sähköisten suureiden kalibraattorit
 • Paine- ja virtausnopeuskalibraattorit
 • Lämpötilakalibraattorit ja standardit
 • Kalibrointiohjelmistot

 

Hart Scientific (osa Fluke Calibarationia)

 • Tarkkuuslämpömittarit
 • Tarkkuusanturit
 • Lämpötilauunit ja hauteet
 • Primääristandardit

IET LABS INC

 • Tarkkuusresistanssit ja -induktanssit
 • Tarkkuusdekadit

 

Measurements International

 • Tarkkuussillat
 • Tarkkuus AC-tehomittarit
 • Muuntajatesterit

 

MSR

 • Pienet loggerit lämpötilalle
 • Ilmanpaineelle
 • Iskuille ja kiihtyvyyksille
 • Valaistukselle

 

Nichesensor

 • Paine-erolähettimet
 • Kalibraattorit paine-erolle

 

PM Tamson Instruments

 • Lämpötilahauteet
 • Viskositeettihauteet

 

Pressurements (osa Fluke Calibrationia)

 • Painekalibraattorit ja standardit

 

Ruska (osa Fluke Calibrationia)

 • Painekalibraattorit ja standardit

 

Tecnosoft

 • Pienet dataloggerit
 • Validointiloggerit