Ethernet - LAN - IP testerit ja analysaattorit - opas

Lähiverkon vianhaku ja siihen sopivat työkalut

Tässä tietoa verkkotestereistä ja analysaattoreista. Vastaava opus kaapelitestereistä on luettavissa tästä: kaapelitesterit opas.

 

Lähiverkon, Ethernet, vianhaku on oikeilla työkaluilla lähes yksinkertaista, kunhan perustiedot ovat hallussa.

Kriittisin komponentti lähiverkossa on Ethernet-kytkin. Se välittää Ethernet-kehykset vastaanottajille Ethernet tasolla eli L2 tasolla siltaperiaatteella. Tästä syystä passiivinen perinteinen analysaattori ei pelkästään riitä kun halutaan selvittää vikoja sillä liikennettä on vaikea saada analysaattorissa näkyviin. Analysaattorin lisäksi tarvitaan yksi tai useampi näistä: TAP, packet broker, port mirroring.

Kytkimen hallittavuus on oleellista, muuten ylläpidolla on laput silmillä. Hallittava kytkin osaa laskea liikenne- ja virhemääriä porttikohtaisesti ja ne saadaan selville kunhan meillä on SNMP/RMON työkalu. Helpoimmillaan SNMP/RMON työkalu on verkkotesteri joka näyttää vianhaun kannalta oleellisimman tiedon eli liikenne- ja virhemäärät porteittain.

Teollisuus-Ethernet verkkojen mittauksia voidaan tehdä näillä verkkotestereillä, mutta esimerkiksi PROFINET verkon liikenteen analysointiin kannattaa käyttää siihen varta vasten kehitettyjä testereitä ja analysaattoreita, nämä tuotteet löydät täältä: PROFINET mittaus ja analysointi tuotteet.

Verkkotesteri

 • verkkotesterit ovat helppokäyttöisiä
 • käyttäjäkunta laajempi kuin analysaattoreilla
 • verkon ylläpidon yleistyökalu
 • monitoroivat verkon liikennettä, skannaavat verkon, mittaavat kaapelit
 • Eivät yleensä avaa paketteja
 • Usein käytetty vaihtoehto aktiiviverkon vikaselvitykseen
 • kytkentäiset verkot edellyttävät testeriltä SNMP-tukea

Verkkotesterit ovat verkon ylläpitäjän Sveitsin armeijan linkkuveitsi. Käytön helppoutta kuvaa se että ne ovat itsenäisiä laitteita ja ovat heti toimintavalmiita käynnistyksen jälkeen toisin kuin kannettava tietokone ja analysointiohjelma.

Testerivalikoima on ominaisuuksia katsottaessa laaja, yksinkertaisimmillaan verkkotesteri testaa yhden verkkoliitännän ja kertoo onko yhteys muodostettu. Monipuolisimmat verkkotesterit analysoivat verkon palveluita, skannaavat verkkoja ja lukevat SNMP-tietoja laitteilta ja näyttävät keräämänsä tiedon selkeästi vianhakuun sopivasti. Tämä helpottaa vianhakua oleellisesti.

Tyypillisimmät verkkoviat selviävät verkkotesteriä käyttämällä.

Ominaisuudet

 • Aktiiviverkon mittaukset
 • MAC-tason statistiikka
 • MAC-tason virheet
 • IP protokollatestit
 • IP ping, Traceroute
 • MAC tason reititystesti
 • Liikenteen generointi
 • Kuormituksen simulointi
 • Etäkäyttö

Verkkotesteri tekee osan mittauksista joita protokolla-analysaattori on tyypillisesti tehnyt. Se analysoi näkemäänsä liikennettä ja esittää statistiikkaa kuormituksista, protokollista ja virheistä.

Niissä on protokollatason testejä kuten IP-Ping yhteystesti ja tupla-IP osoitteiden havaitseminen. Malleissa on tyypillisesti SNMP/RMON aktiivilaitteiden tuki, joten niillä voidaan selvittää esim. kytkimien porttikohtaista liikennettä ja virheitä.

Verkon kuormitusta voidaan simuloida käyttämälllä verkkotesterin liikenteen generointi -toimintoa. Näin voidaan testata  vaikkapa kytkimen tai reitittimen suorituskykyä.

Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on verkon skannaus.

Verkkotesteri skannaa verkon ja selvittää kunkin verkkoon kytketyn laitteen ominaisuudet, osoitteet ja nimet. Se pystyy lukemaan kytkimiltä porttien liikennelaskureita ja tällätavoin selvittää liikennemäärät sekä virheet kytkimien porteista.

Verkkotestereillä voidaan aktiiviverkon mittausten lisäksi testata kaapelointia ja havaita niiden perusvikoja, kuten katkokset, oikosulut ja jaetut parit. Niiden mittausominaisuudet eivät korvaa kunnon kaapelitesteriä, mutta niiden avulla voidaan kuitenkin varmistaa kaapelin kunto perustasolla.

Verkko-ongelmien siirtyminen MAC-tasolta ylemmille tasoille edellyttää hyviä SNMP/RMON ominaisuuksia.

Selvitettäessä sovellus- tai protokollatason ongelmia on kehysten purku ja kehyksen tietojen yksityiskohtainen esittäminen joskus välttämätöntä. Verkkotesterit analysoivat näkemäänsä liikennettä mutta ne eivät välttämättä paljasta kehysten dataosan sisältämää tietoa käyttäjille. Mikäli verkkotesteri ei pysty purkamaan liikennettä saattaa se haitata nykyaikaisten verkkojen ongelmien selvitystä.

Vikojen selvittäminen, tässä asioita jotka on syytä yleensä tarkistaa:

1. Kaapeloinnin kunto

2. Ethernet-tason toiminta

3. IP-asetukset

Riippuen viasta voidaan tietenkin siirtyä suoraan tiettyyn osa-alueeseen.

Näillä verkkotestereillä on monia nimiä, tässä muutama:

Kytkentätesteri, verkkotesteri, ethernet-testeri, lan-testeri, verkkoanalysaattori, lan analysaattori

Verkkoliitännän testaus - NetScout

Verkkoliitännän testaus kertoo, onko tietty verkkoliitäntä yhdistetty verkkoon ja onko siitä pääsy haluttuihin palveluihin. Testin aikana on syytä käydä läpi Ethernet-tason toiminta, IP-asetukset ja DHCP. Näiden tietojen perusteella voidaan jo sanoa, toimiiko kyseinen liitäntä vai ei.

Tässä meiltä saatavat verkkotesterit:

LinkSprinter 200

LinkSprinter 200 on testeri, jolla tarkistat verkkoyhteyden toimivuuden.

LinkSprinter 300

LinkSprinter 300 on samanlainen testeri kuin LinkSprinter 200, mutta lisättynä kaapelitesterillä. Voit ostaa tämän ja LinkSprinter 200 testerin helposti suoraan verkkokaupastamme, siispä sinne ja Ethernet-testerit valikoimaan.

LinkRunner AT 1000 ja LinkRunner AT 2000

LinkRunner AT verkkotesterillä tarkistat verkkoyhteyden. Se tekee samat testit kuin LinkSprinter 300, mutta LinkRunnerissa on oma näyttö ja näppäimet. LinkRunner tarkistaa Ethernet-tason toimivuuden, Power-over-Ethenet toiminnan, IP DHCP palvelun ja yhteydet reitittimeen ja nimipalvelimeen. Voit lisäksi tehdä kaapelitestejä. Voit määritellä myös palveluiden yhteystestejä (IP osoite ja porttiyhdistelmiä). LinkRunner testerin voit tilata vaivattomasti verkkokaupastamme, tästä pääset verkkotesterivalikoimaan verkkokaupassamme.

LinkRunner G2

LinkRunner G2 on uusin verkkotesteri jolla tarkistat verkkoyhteyden. Se tekee samat testit kuin LinkSprinter 300 ja LinkRunner AT 2000, mutta LinkRunner G2:n Android käyttöjärjestelmä avaa uusia mahdollisuuksia testeissä ja voit esimerkiksi avata pdf muotoiset laitteiden manuaalit sillä. LinkRunner tarkistaa Ethernet-tason toimivuuden, Power-over-Ethenet toiminnan, IP DHCP palvelun ja yhteydet reitittimeen ja nimipalvelimeen. Voit lisäksi tehdä kaapelitestejä. Voit määritellä myös palveluiden yhteystestejä (IP osoite ja porttiyhdistelmiä). Testit voit tehdä parikaapeli- ja kuituyhteyksille. LinkRunner G2 testerin voit tilata vaivattomasti verkkokaupastamme, tästä pääset verkkotesterivalikoimaan verkkokaupassamme.

Lähiverkon vianhaku - NetScout

Kun halutaan  saada kattavampi kuva verkon toiminnasta, tarvitaan monipuolisempia työkaluja kuin edellä mainitut verkkotesterit. Nämä monipuoliset testerit ja analysaattorit kertovat paljon verkon toiminnasta. Näistä kannattaa pyytää esittely omassa verkossa, niin ominaisuudet selviävät parhaiten.

OneTouch AT

OneTouch, valmistaja NetScout, on monipuolinen nykyaikaisten kytkentäisten Ethernet ja WLAN verkkojen ylläpitoon ja vianhakuun.

OptiView XG

OptiView XG on monipuolinen ja tehokas analysaattori laajojenkin verkkojen ylläpitoon, valvontaan ja vianhakuun.

Ethernet suorituskyvyn ja siirtokapasiteetin mittaukset - Greenlee Communications

Ethernet-verkon suorituskyvyn mittauksia voidaan tehdä tietokoneella tai analysaattorilla. Käyttämällä analysaattoria varmistutaan siitä, että mittaustulokset ovat luotettavia, sillä ne eivät hukkaa liikennettä kuten tietokone ja analysointiohjelmisto. Tyypillisesti testeissä käytetään joko RFC2544 tai Y.1564 standardia. RFC2544 on jäämässä syrjään, sillä Y.1564 on monipuolisempi ja ottaa paremmin huomioon palvelun laatumittaukset.

Greenlee Communications valmistaa 1G ja 10G Ethernet analysaattoreita suorituskyvyn mittauksiin.

DataScout 1G

DataScout 1G on pienkokoinen ja monipuolinen Ethernet testeri. Se tukee myös perinteisiä tietoliikennetekniikoita kuten PDH-tekniikkaa.

DataScout 10G

DataScout 10G on tehokas Ethernet testeri. Se tukee RFC2544 ja Y.1564 testistandardeja ja tukee myös perinteisiä tietoliikennetekniikoita. DataScout 10G analysaattorin saa myös ilman omaa näyttöä etäkäyttösovelluksiin.