Parikaapelien ja kuitukaapelien testerit - opas

Kaapelitesterit

Tietoa kaapelitestereistä ja mikä niistä sopii mihinkin. On hyvä huomata, että asuin- ja konttorikiinteistöjen lisäksi yleiskaapeloinnin käyttö teollisuudessa lisääntyy sillä teollisuus-Ethernet verkot käyttävät samaa kaapelointia jolloin voidaan käyttää samoja mittalaitteita. Kun haluat mitata aktiiviverkkoa eli siirryt OSI-mallissa 1-tasolta seuraaville eli Ethernet- ja IP-tasoille on niiden testerit ja analysaattorit opas tässä. Painit PROFINET verkon kanssa? Lue silloin tämä: PROFINET testeriopas

Yleiskaapelointi ja teollisuus-Ethernet

EN50173 eli yleiskaapeloinnin standardi on jaettu useaan osaan. Yrityskiinteistöillä/konttoreilla on oma osansa, sama pätee teollisuusympäristöön. Perinteisesti teollisuusympäristöjen verkkoihin on ollut tarjolla erityisesti tietyn teollisuustietoverkon kaapeloinnin testereitä. Nykyisin tilanne on helpompi, sillä yleiskaapelointia käytetään myös teollisuusympäristössä. Yleisimmät liitintyypit teollisuus-Ethernet verkoissa ovat RJ-45 ja M12 ja kaapelityyppinä suojattua parikaapeli. Teollisuus-Ethernet on yleisnimitys Ethernet-verkkoversioille joita käytetään automaatiossa. Näitä Ethernet-verkkoja ovat mm:

 

Suomessa PROFINET on yleisin teollisuus-Ethernet verkkotekniikka. Yhteistä näille teollisuus-Etherneteille on OSI-tason 1 taso. Tämä kattaa kaapeloinnin ja siinä kulkevan signaalin määrittelyt. Koska kaapelointi noudattaa EN50173 ja ISO11801 standardeja eli yleiskaapeloinnin standardeja, voidaan mm. PROFINET EtherCAT, Modbus/TCP ja Foundation Fieldbus HSE verkkojen kaapeloinnit mitata Ethernet-verkon testereillä. Näin säästetään kustannuksissa sillä erillisiä teollisuus-Ethernet verkon kaapelitestereitä ei tarvita.  Teollisuus-Ethernet verkon eli esimerkiksi Profinet kaapeloinnin mittaukset sujuvat NetCat, CableIQ ja DSX-testereillä. Normaalien RJ45 mittakaapelien lisäksi saatetaan tarvita M12 liittimin varustettuja mittakaapeleita ja adaptereita. On myös hyvä muistaa, että parikaapeloinnin lisäksi voidaan käyttää valokuitukaapeleita mikäli etäisyydet ovat yli 90/100 m tai ympäristö on erittäin ongelmallinen sähköisten häiriöiden takia.

Kaapelitesterien käyttötarkoitukset

 • asennusten tarkistus ennen hyväksyntää
 • asennusten hyväksyntä
 • vianhaku


Kaapelitesterit voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään

 • kytkentätesterit
 • Cat5-Cat6/Cat6A ja luokka D, luokka E ja luokka EA linkkien testerit
 • Cat6A/luokkaEA, F,FA linkkien testerit

Kaapelitesterien valikoima on erittäin laaja. Yksinkertaisimmillaan kaapelitesteri näyttää vihreää tai punaista ilmaisemaan kaapelin kunnon, parhaimmillaan ne mittaavat halutun standardin mukaiset kymmenet mittaukset muutamassa sekunnissa ja tallettavat tulokset mittauspöytäkirjojen tulostusta varten.

Kaapelitesterien ylärajataajuudet ja vastaava korkein kaapelikategoria

100 MHz Cat 5
250 MHz Cat 6
500 MHz Cat6A
600 MHz Cat 7
1000 MHz Cat 7A
2000 MHz Cat 8.1/8.2

 

Kytkentätesterit


Yksinkertainen testeri, voidaan kutsua myös kaapeloinnin yleismittariksi.

Tällainen yksinkertainen testeri on nopeampi ja helpompi käyttää kuin raportoiva testeri.

Kytkentätesterin käyttö asennusvaiheessa säästää aikaa varsinaisessa hyväksyntävaiheessa koska kytkentävirheet on suurelta osin eliminoitu. Kytkentävirheitähän tulee aina, joskus ne johtuvat inhimillisistä virheistä ja joskus huonoista työkaluista tai komponenteista.

Testeriä käyttäen vian korjaus sujuu nopeammin koska vika voidaan korjata heti, eikä mahdollisia peitelevyjä ym tarvitse poistaa. Lisäksi mittauksen voi tehdä yksi henkilö koska testerin toiseen päähän ei tyypillisesti tarvitse laittaa mitään yhden pään kytkentöjen kunnon selvittämiseksi. Mikäli johtimet ovat kaikki yhtä pitkiä, on niiden kytkentä onnistunut.

Näitä testereitä ovat:

Fluke Networks MicroScanner2

Yksinkertainen parikytkentätesteri, mittaa parien pituudet, niiden kytkennät ja halkinaiset parit. Mittauksessa on hyvä käyttää tunnistinta toisessa päässä jolloin myös sen pään kytkennät voidaan testata. Näyttää tunnistimen numeron. Siirry verkkokauppaan.

Fluke Networks CableIQ

Mittaa parien pituudet, parien kytkennät ja halkinaiset parit ja pystyy paikallistamaan ylikuulumisviat. Lisäksi luokittelee kaapeloinnin 10M, 100M ja 1G Ethernet siirtonopeuksille. Mittauksessa on hyvä käyttää tunnistinta toisessa päässä jolloin myös sen pään kytkennät voidaan testata. Näyttää tunnistimen numeron. Tulokset voidaan tallettaa ja tulostaa pöytäkirjaksi PC:llä. Siirry verkkokauppaan.

Tempo Communications Netcat Pro 2

Yksinkertainen parikytkentätesteri, LAN, yleiskaapelointi- ja puhelinkaapeleille,  mittaa parien pituudet, niiden kytkennät ja halkinaiset parit. Mittauksessa on hyvä käyttää tunnistinta toisessa päässä jolloin myös sen pään kytkennät voidaan testata. Näyttää tunnistimen numeron. Siirry verkkokauppaan.Raportoivat kaapelitesterit

 • Käyttökelpoisia kaikissa työvaiheissa
 • Mitattavat ylärajataajuudet 100 MHz - 2 GHz
 • PC-liityntäohjelmat
 • Tietokantaohjelmat
 • Valokuitumittaukset
 • Päivitettävyys


Raportoivien kaapelitesterien avulla tehdään asennusten hyväksyntämittaukset. Mittausnopeudet tulevat oleellisiksi suurilla työmailla, sillä nopean testerin käyttö säästää aikaa. Myös testerin luotettavuus ja mittaustarkkuus ovat tärkeitä ominaisuuksia.

Hyväksyntävaiheessa on tärkeää saada tulokset tulostettua ja siirrettyä PC:lle talletusta varten. Siksi on varmistettava, että kyseinen ohjelmisto on laitteen mukana.

Myös testerin mahdolliset valokuitumittausmahdollisuudet on syytä selvittää. Testerin päivitettävyys, laitteen kalibrointimahdollisuudet (suositus vuoden välein) valmistajan tai valtuutetun huollon tekemänä ovat välttämättömiä ominaisuuksia.

Yleiskaapelointi, kiinteistöjen parikaapelointi, kiinteistöjen kuitukaapelointi

Fluke Networks valmistaa kolmea eri kaapelitesteriä asennusten hyväksyntämittauksia ja testauksia varten. Näitä voidaan kutsua myös kaapelianalysaattoreiksi.


DSX-602

Parikaapelitesteri, mittaukset EIA/TIA Cat3, Cat5, Cat6 ja Cat6A, ISO 11801 ja EN50173 luokka C, D, E ja EA saakka. LinkWare raportointiohjelma ja LinkWare Live pilvipalvelu. Ostettavissa suoraan verkkokaupasta.


DSX2-5000

Parikaapeli- ja kuitukaapelitesteri ja valokuitututka riippuen varustuksesta. EIA/TIA Cat3, Cat5, Cat6 ja Cat6A, Cat7, Cat7A, ISO 11801 ja EN50173 luokka C, D, E, EA, F ja FA saakka. LinkWare raportointiohjelma ja LinkWare Live pilvipalvelu. Kuitumoduleilla kuituparin vaimennus- ja pituusmittaus yhdellä testillä.

DSX2-8000

Parikaapeli- ja kuitukaapelitesteri ja valokuitututka riippuen varustuksesta. EIA/TIA Cat3, Cat5, Cat6 ja Cat6A, Cat7, Cat7A, Cat8.1 ja Cat8.2,  ISO 11801 ja EN50173 luokka C, D, E, EA, F ja FA, I ja II saakka. LinkWare raportointiohjelma ja LinkWare Live pilvipalvelu. Kuitumoduleilla kuituparin vaimennus- ja pituusmittaus yhdellä testillä. Kuitututkamoduli yksi- ja monimuotokuitujen mittauksiin.

Tempo Communications SideKick Plus

Telekaapelien eli perinteisten puhelinkaapelien mittauksiin on omat mittalaitteensa. Tempo Communications SideKick Plus testeri on telekaapelien testeri ja kuparitutka. Sen avulla voidaan tarkistaa puhelinkaapelin parien toimivuus ja hyvyys esimerkiksi DSL-tiedonsiirtoa varten. Lue SideKick Plus testeristä lisää tästä linkistä.

Optisten kaapelien, kuitukaapelien mittaukset

Tehomittaparit

Optiset tehomittaparit koostuvat optisesta tehomittarista ja optisesta valolähteestä. Optiset tehomittarit soveltuvat sekä monimuoto- että yksimuotokaapelien mittauksiin. Tehomittari mittaa optisen signaalin tehotason ja näyttää sen desibeleinä. Optiset valolähteet ovat useimmiten joko monimuoto- tai yksimuotolähteitä. Yksinkertaisimmillaan optiset mittaukset ovat vaimennusmittauksia joiden tulokset kirjataan manuaalisesti mittauspöytäkirjoihin. Kun mitattavia kuitulinkkejä on paljon, on tehokkain vaihtoehto käyttää sertifoivaa optista kuitutesteriä. Kts alla.

Fluke Networks SimpliFiber Pro

SimpliFiber Pro sarja sisältää tehomittarin ja valolähteitä.


Tempo Communications tehomittaparit

Tempo Communicationsin optiset tehomittarit ja valolähteet soveltuvat hyvin valokuitukaapelien vaimennusmittauksiin. Ne ovat pienikokoisia ja helppokäyttöisiä.

Optiset sertifiointitesterit

Optiset sertifiointitesterit soveltuvat kiinteistöjen kuitukaapelien mittauksiin ja sertifiointiin. Ne mittaavat vaimennuksen ja pituuden ja vertaavat vaimennusarvoja valittuun testistandardiin ja antavat selkeän PASS / FAIL tuloksen.

Fluke Networks CertiFiber Pro

CertiFiber Pro on tällainen kuitutesteri, ja se mittaa kuitukaapelin pituuden ja vaimennuksen. Se on osa Versiv tuoteperhettä DSX-5000 ja DSX-8000 testerien ja OptiFiber Pro kuitututkan lisäksi.

 

Optisten testerien referenssin asetukset

Kattavampi ohje täältä

Vaimennusmittausten referenssin asetus ovat erittäin tärkeä oikeiden tulosten saamiseksi. Tämä tehomittaparin "nollaus" on perinteisesti tehty eri tavoin kuin nykyisin vaaditaan. Tehomittaparin referenssi suositellaan tehtäväksi yhdellä mittakuidulla. Referenssin asettelun eri vaiheet ovat:

 1. Mittakuidun kytkeminen valolähteeseen
 2. Mittakuidun toisen pään kytkeminen tehomittariin
 3. Tehomittarin lukeman nollaus eli referenssitason asetus
 4. Mittakuidun irrottaminen tehomittarista (valolähteen liitintä ei saa irrottaa, muuten homma aloitetaan alusta)
 5. Toisen mittakuidun kytkeminen tehomittariin
 6. Mittakuitujen päiden yhdistäminen hyvälaatuisella adapterilla
 7. Vaimennusmittauksen teko pelkillä mittakuiduilla, maksimi sallittu vaimennusarvo monimuotomittakuiduilla on 0,15dB, yksimuotomittakuiduilla 0,25dB.
 8. Adapterin irroitus, valolähteen päästä kuidun irrotus ei ole sallittua, kts. kohta 4
 9. Asennetun kuidun vaimennuksen mittaus

 

Vaimennusmittauksien yleisin ongelma on negatiiviset vaimennusarvot. Ne syntyvät tyypillisesti huonolaatuisten mittakuitujen (=normaali kytkentäkuitu) ja epäonnistuneen tai väärin tehdyn referenssin asettelun takia. Niistä pääsee eroon, kun käyttää oikeita mittakuituja (ei kytkentäkuituja) ja asettelee referenssin oikein. Mittakuitujen hinnat ovat helposti yli kymmenkertaiset tavallisiin kytkentäkuituihin nähden, mutta hyviä mittakuituja käyttämällä aikaa säästyy moninverroin enemmän.Optiset tutkat, kuitututkat

Fluke Networks OptiFiber Pro

OptFiber Pro on Versiv-tuoteperheen valokuitututka. Lisää tietoa tästä optisesta valokuitututkasta voit lukea tästä linkistä..