Painevaa'at

Painevaa'at tarjoavat pienimmät epävarmuudet painekalibrointeihin. Painevaakoja teollisuuden käyttöön ja primäärinormaaleiksi.

Käsikäyttöiset painepumput

Painekalibroinneissa tarvitaan tarkkoja paineita, käsikäyttöinen painepumppu on luotettava vaihtoehto paineen luontiin.