MSR255

MSR255 on omalla LCD-näytöllä varustettu loggeri moniin erilaisiin mittauksiin. Siihen saa viisi erilaista anturia, joko sisäisiä tai ulkoisia ja lisäksi neljä analogituloa. Mittausmuistiin mahtuu 2 miljoonaa mittausta. Analogimittausten lisäksi loggeriin saa ulkoiset tai sisäiset anturit kolmiakseliselle kiihtyvyydelle, lämpötilalle, kosteudelle, paineelle ja valaistukselle.

Kiihtyvyysmittaukset suoritetaan 1600 kertaa sekunnissa kaikilla kolmella akselilla ja suurimmat arvot talletetaan sekunnin välein muistiin.

Mittaustiedot voidaan siirtää PC:lle USB-väylällä jatkuvana online-mittauksena, tai mittauksen päätyttyä loggerin muistista.

MSR-255 loggerin PC-ohjelmalla voi asetella halutut mittausasetukset ja synkronoida ja yhdistää usean loggerin mittaustulokset.

Ohjelmisto on ilmainen.

Lataa MSR255 esite.