Kaapelitesterit - DSX-600, DSX-5000 ja DSX-8000 adapterien sopivuus

DSX-600, DSX-5000 ja DSX-8000 testerit ovat samaa tuoteperhettä ja ulkoisesti samanlaisia. Niiden suorituskyky on erilainen, DSX-8000 on nopein ja se mittaa parikaapeloinnit Cat 8 / luokka I ja II saakka, kun DSX-5000 mittaa parikaapeloinnit Cat7A/luokka FA saakka. DSX-600 mittaa parikaapeloinnin Cat 6A/ luokka EA saakka, ja lisäksi siinä EI ole irrotettavia mittausmoduleita ja siten se ei sovellu kuitumittauksiin. DSX-5000 ja DSX-8000 testerit tukevat kuitumoduleja.

Lue lisää

Kaapelitesterit - mittakuidut

Valokuitulinkkien vaimennusmittausten tulokset saattavat tuottaa päänvaivaa. Kun tehomittpari tai Versiv kuitutesteri on nollattu ja aletaan mitata kuitulinkkejä tulokset yllättävät. Vaimennus saattaa olla negatiivinen eli kuitulinkki vahvistaa? Tähän on syynä tyypillisesti jokin näistä:

  • likaiset liittimet
  • huonolaatuiset mittakuidut
  • väärin tehty nollaus l. referenssin asettelu
Lue lisää

WLAN mittaukset - mikä kanava olisi vapaana?

WLAN verkkojen selvin etu ja samalla suuri haitta on niiden helppo pystytys.

Tästä syystä WLAN verkkoja on yleensä ympäristössä paljon ja usein ne häiritsevät toisiaan. Ruuhkaisten kanavien ominaisuuksien selvittäminen maksuttomilla kännykkäsovelluksilla ei ole se varmin konsti. Toinen yleinen tapa on varustaa läppäri WLAN analysointiohjelmalla ja käyttää sitä. Läppärit ovat kuitenkin kookkaita ja pudotessaan rikkoutuvat helposti. Lisäksi niiden ohjelmistopäivitykset saattavat estää analysointiohjelman käytön.

Lue lisää

Kaapelitesterit - tehomittaparin nollaus

Tehomittaparin nollaus eli vertailuarvon asetus eli referenssin asetus on tuttu jokaiselle joka on mitannut kuitulinkkien vaimennuksia. Useimmiten asennettu linkki mitataan siten, että valolähde kytketään linkin toiseen päähän ja tehomittari toiseen päähän. Tätä ennen tehomittari on kytketty suoraan valolähteeseen jolloin tehomittari tallettaa valolähteen lähettämän tehotason ja osaa laskea vaimennusarvon eli tehotason muutoksen kun mitataan asennettua linkkiä. Mittausten onnistumiseksi on muistettava nämä asiat.

Lue lisää

Tietoverkkojen dokumentointi - netTerrain

 Tietoverkon toiminta on yrityksen toiminnalle perusedellytys.

 Tietoverkot ovat tyypillisesti näkymätön osa yrityksen toimintaa. Se tulee esille ainoastaan ongelmatapauksissa, esimerkkinä legenedaarinen vikakuvaus "verkko jumittaa". Verkkoihin liittyvät ongelmat haiheutuvat nykyisiin harvoin laiterikkoutumisista. Useimmiten ongelmat liittyvät verkon muutostöihin, laitekonfigurointeihin tai -päivityksiin.

Lue lisää

IP maskit

C-luokan pilkkominen pienempiin aliverkkoihin

(sama periaate soveltuu muidenkin luokkien pilkkomiseen)

 

Lue lisää

Kaapelitesterit - DSX-testerin näyttö tietokoneelle ja etäkäyttö

DSX-testerin näytön saa näkyviin tietokoneen näytölle LinkWare ohjelmassa. Kun näytön päivityksen asettaa virkistymään 2s välein, seuraa tietokoneen näyttö DSX-näyttöä automaattisesti. Tämä minimissään 2 sekunnin viive saattaa haitata ja lisäksi käyttöliittymän käyttö edellyttää kuitenkin DSX:n näytön käyttöä, eikä tietokoneen hiiri siis toimi. Parempi tapa on käyttää VNC ohjelmaa todellista etäkäyttöä varten.

Lue lisää