netTerrain - kattava dokumentointi- ja inventointijärjestelmä

netTerrain, uusi hallintajärjestelmä konesaleille - Graphical Networks

Oletko taulukkopainajaisessa, yrität hallita verkon ja konesalin kytkentöjä ja laitteita ja haluat automatisoida ja visualisoida ympäristösi? netTerrain on ratkaisu tietoverkkojen ja -järjestelmien monipuoliseen dokumentointiin.

 

netTerrain on IT ympäristön inventointi- ja dokumentointiohjelmisto joka auttaa organisaatioita parantamaan verkkojen ja konesalien laitteiden ja järjestelmien hallintaa.

IT inventointitieto on usein talletettu yksittäisiin tiedostoihin jotka ovat hajallaan. Näitä ovat taulukot, yksittäiset tietokannat, verkon hallintajärjestelmät, helpdesk, ja myös yksittäisen työntekijän mustiinpanot.

 

Lue lisää

netTerrain - netViz yhteensopiva dokumentointiohjelmisto

netTerrain logical, verkon dokumentointiohjelmisto - Graphical Networks

Yrityksen verkon tiedot on helppo tallettaa taulukoihin, tietokantoihin ja manuaaleihin, mutta niiden avulla kaiken talletetun tiedon ymmärtäminen ei sitä välttämättä ole. Pääsy organisaation järjestelmien ja prosessien tietoihin käsiksi on yrityksen toiminnan kannalta kriittistä sillä niiden perusteella tehdään tärkeitä päätöksiä.

netTerrain on hyvä ratkaisu yrityksen tietojen ja ihmisten tiedon tarpeen yhdistämiseen. netTerrain helpottaa tietojärjestelmien ja tietoverkkojen dokumentointia, ja yrityksen prosessien kuvausten hallintaa.

Toisin kuin muut dokumentointiin tarkoitetut ohjelmistot - jotka perustuvat yksittäisiin tiedostoihin ja jotka vanhenevat nopeasti - netTerrain perustuu skaalautuvaan monen käyttäjän ohjelmistoalustaan. Kaikki tietoihin tehdyt muutokset näkyvät kaikilla käyttäjillä reaaliaikaisesti.

Lue lisää