netTerrain - kattava dokumentointi- ja inventointijärjestelmä

netTerrain, uusi hallintajärjestelmä konesaleille - Graphical Networks

Oletko taulukkopainajaisessa, yrität hallita verkon ja konesalin kytkentöjä ja laitteita ja haluat automatisoida ja visualisoida ympäristösi? netTerrain on ratkaisu tietoverkkojen ja -järjestelmien monipuoliseen dokumentointiin.

 

netTerrain on IT ympäristön inventointi- ja dokumentointiohjelmisto joka auttaa organisaatioita parantamaan verkkojen ja konesalien laitteiden ja järjestelmien hallintaa.

IT inventointitieto on usein talletettu yksittäisiin tiedostoihin jotka ovat hajallaan. Näitä ovat taulukot, yksittäiset tietokannat, verkon hallintajärjestelmät, helpdesk, ja myös yksittäisen työntekijän mustiinpanot.

 

Keskitetyn ja käytettävyydeltään helpon inventointi/dokumentointijärjestelmän puute aiheuttaa mittavia vahinkoja:

 • vaikeuttaa vianhakua ja johtaa pidentyneisiin käyttökatkoksiin.
 • muutostarpeen havaitseminen ja muutosten tekeminen kestävät liian kauan.
 • laitteet ja järjestelmät ovat hajallaan ympäri organisaatiota ilman tietoa niiden olemassaolosta . Tämä aiheuttaa turhia hankintoja.
 • verkon kapasiteetti on huonosti optimoitu ja siten sen käyttö on tehotonta

Lyhyesti sanottuna käyttökustannukset kohoavat koska järjestelmää josta ei tiedä tarpeeksi on vaikea hallita.

Ratkaisuksi netTerrain: keskitetty monen käyttäjän inventointitietojärjestelmä joka automatisoi ja yksinkertaistaa koko IT infrastruktuurin hallintaa ja visualisointia. Tähän hallittavaan tietoon kuuluvat fyysiset tilat, tietoverkot, räkit ja laitekaapit, verkon laitteet ja yhteydet.

Miksi netTerrain?

 • paras, monipuolinen konesalien infran hallintajärjestelmä
 • pitkälle automatisoitu DCIM järjestelmä joka on liitettävissä muihin järjestelmiin ja jossa on verkon laitteiden haku mukana
 • 100% www-pohjainen
 • ei tarvetta kolmannen osapuolen ohjelmistoille
 • yksinkertainen lisensointi jossa on rajoitettu vain muokkavien käyttäjien ja laitteiden/nodejen lukumäärät
 • voit myös tuoda netTerrainiin MS Visio ja netviz dokumenttisi

netTerrain avainominaisuudet:

 • skaalautuva monen käyttäjän järjestelmä, alustana IIS ja MS SQL Server
 • 100% www-pohjaiset visuaaliset kuvaajat ovat helposti saatavilla tarpeen mukaan
 • valmis laitekirjasto, jonka avulla virheettömien kaavioiden teko sujuu nopeasti. Kirjastoon voidaan lisätä symboleja ja niitä voidaan muokata.
 • tehonsyöttö- ja tietoverkkoyhteyksiä voidaan kuvaajissa katkoa niiden vaikutuksen selvittämiseksi
 • synkronoi suunniteltu verkko rakennetun verkon kanssa käyttämällä ohjelmarajapintoja ja sisäänrakennettua SNMP-pohjaista skanneria.
 • hallitset laitekaappien sisältöä ja tilaa käyttämällä automaattista laitesijoittelua ja tilantarpeen varausta, valmistajakohtaisia ikoneja. Laitekaappien värit voidaan kerrospiirroksissa määritellä haluttujen kriteerien mukaisesti.
 • hallitset tietoverkkokaapeloinnin ja tehonsyötön kaapeloinnin
 • luot automaattisesti yksityiskohtaiset kuvaajat halutuista yhteyksistä. Ei enää manuaalista kahlaamista ja yhteyksien selvittelyä.
 • hallitset myös antennit, niiden mastot, kuitujen reitit ja jatkokset.
 • muutosten hallintaa helpottaa se, että kaikki muutokset kirjautuvat järjestelmään
 • integrointimoduli Openstreetmap kartttojen käyttämiseksi fyysisten sijaintien dokumentoinnissa
 • Intel DCM moduli konesalien lämpötilojen ja tehonkäytön monitorointiin
 • joustava raportointi
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin kerromme lisää ja järjestämme demon. Ota yhteyttä!
Jos haluat nähdä miltä netviz-projektisi näyttää netterrainissa, lähetä projektitiedostosi meille. Siirrämme projektisi netterrainiin, niin näet miltä olemassaolevat projektisi näyttävät. Jep, maksutta.
 
Itewiki sivustolla on artikkelimme tästä aiheesta, voit siirtyä lukemaan sen tästä linkistä: itewiki artikkeli