Apcon IntellaPatch layer-1 packet brokerit ja ristikytkentäyksiköt

Apcon valmistaa packet broker järjestelmiä eli layer-1 kytkimiä eli sähköisiä ristikytkentäyksiköitä. Niiden käyttäjiä ovat yritysten IT-osastot ja laitevalmistajien tuotekehitys- ja testausosastot. IntellaFlex kytkimet nopeuttavat verkon kytkentöjen muutostöitä, sillä konesaliin ei tarvitse enää mennä.

intellapatch3000
Apcon 3000 sarjan kytkimillä voidaan nopeasti tehdä muutoksia esimerkiksi verkon valvonnan kytkennöissä, valita haluttu liikenne kytkettäväksi analysaattorille tai IDS-järjestelmälle ilman kaapeloinnin muutoksia. Apconin kytkimillä saadaan analysaattorit ja valvontajärjestelmät tehokkaaseen käyttöön kun analysoitava liikenne voidaan vaivatta ohjata tarpeen vaatiessa niille ilman kaapelointiin tehtäviä muutoksia. Samalla voidaan tehdä myös mediamuunnokset jolloin liikenne saadaan sovitettua analysaattorille ilman erillisiä mediamuuntimia.

3000 sarjan Intellaflex blade moduleilla voidaan yhdistellä, kytkeä, suodattaa, muuttaa nopeuksia 1G - 40G yhteyksille.

IntellaStore II blade sisältää Intellaflex toimintojen lisäksi analysaattorin ja massamuistin kerätylle liikenteelle.

 

Tuotekehitysympäristöissä esimerkiksi liikennegeneraattorien tehokkuutta voidaan helposti parantaa ohjaamalla yhdestä liitännästä syötettävä liikenne useaan pisteeseen samanaikaisesti. Myös testiverkkojen topologian muuttaminen on nopeaa kun käytetään Apconin kytkimiä.

Yritysten IT-osastot
Apconin kytkimien avulla hyödynnetään olemassaolevia analysaattoreita ja monitorointilaitteita tehokkaasti. IntellaPatch kytkimellä ohjataan haluttujen mittauspisteiden liikenne joustavasti eri mittalaitteille, myös useammalle samanaikaisesti. Kytkennät tehdään IntellaPatch kytkimen hallintaynmpäristössä selaimella, käytännössä mistä tahansa.

Laite- ja ohjelmistovalmistajien tuotekehitys- ja testausympäristöt
Testiympäristöissä joudutaan usein tekemään muutoksia testiverkon kytkentöihin. Apconin kytkimien avulla nämä kytkentämuutokset ja mediamuunnokset on helppo ja nopea tehdä hiirtä klikkaamalla Apcon kytkimen hallintaympäristössä.
Kun testiympäristön laitteet on kerran kytketty IntellaPatch kytkimeen, voidaan testiympäristö - vaikkapa koko verkon topologia - konfiguroida uudelleen muutamassa sekunnissa. Samalla kytkentävirheiden määrä vähenee. Kun kytkimet liitetään osaksi automaattista testausjärjestelmää ei testauksia tarvitse keskeyttää kytkentämuutosten takia. IntellaPatch kytkimellä voidaan lisäksi tehdä fyysisiä yhteyskatkoksia testauksen aikana ja näin varmistaa, että testattava järjestelmä osaa toipua yhteyskatkoksista vaatimusten mukaisesti.